תכנון הפרויקט

לשלב הזה קוראים חלוקת התפקידים... בבניית אתר תמיד חוברים יחד כמה בעלי מקצוע שמספקים כל אחד שירות בתחום ההתמחות שלו.
ברמה הבסיסית צריך: מנהל פרויקט, מעצב גרפי, מתכנת, איש תוכן.
בשלב התכנון מחלקים לכל בעל מקצוע את התפקיד שהוא צריך לבצע באתר שלכם ע"פ האפיון שנקבע.